Pris fotograf i Norrköping

Pris fotograf i Norrköping varierar beroende på uppdragets karaktär. Vid en en porträttfotografering i en fotostudio är det enkelt för fotografen att ange ett fast pris. Vid ett kommersiellt uppdrag som ska ske utomhus tillkommer en rad olika faktorer som gör att prisbilden varierar och måste diskuteras mellan kund och fotograf.

Vad ingår i fotografens pris?

I fotografens pris ingår betydligt fler delar än själva arbetet med att trycka på avtryckaren. Utöver fotografering och bildkomponering tillkommer bildhantering samt framkallnings- och leveranskostnader. Det är även brukligt med tillägg vid arbeta på helger och kvällar. Fotografens arvode måste vara tillräckligt högt för att denne ska kunna betala sådant som F-skatt, sociala avgifter och semesterersättning.

Kom överens om hur mycket det ska kosta

Om fotograferingen inte har ett förutbestämt fast pris gäller det att kund och fotograf kommer överens om det slutgiltiga priset och det förväntade resultatet. Börja med att diskutera vad bilden ska förmedla och gå igenom de praktiska förutsättningarna för själva fotograferingen. Om förutsättningarna eller uppdragets karaktär av någon anledning förändras bör parterna göra en ny överenskommelse.

Pris fotograf i Norrköping beror på uppdragets karaktär

Priset styrs av olika faktorer

Fotografers pris kan variera beroende på en rad olika faktorer som kompetens och erfarenhet men även beroende på vilken typ av utrustning denne använder sig av. En fotograf som precis startad sin verksamhet är ofta billigare än en etablerad och välkänd utövare av yrket. Priset kan dessutom se olika ut beroende på vilken typ av uppdrag som ska utföras. Kund och fotograf bör alltid vara överens om prisbilden innan fotograferingen börjar.